Nøytral Fagkyndig – Grunnundersøkelser – Prosjektering – Utslippssøknader – og nøytral uavhengig rådgivning for renseløsninger for avløpsvann for hus og hytter.

Nær 30 år i byggebransjen.  De siste 12 årene med grunnundersøkelser, prosjektering, dimensjonering, utslipps og byggesøknader for renseanlegg som innfiltrasjonsanlegg, biofilter, våtmarksfilter og tradisjonelle minirenseanlegg fra 5 til 1.000 pe.  Herav også jobbet som faglig leder i EcoBio.

Minirenseanlegg kan ofte også kombineres med naturbaserte løsninger for ekstra lave utslipp.

Eller at infiltrasjon kan brukes som resipient der man ikke har andre muligheter.  

Dersom man har muligheter til å benytte deler av eksisterende renseløsning ved etablering av ny , som for eksempel slamavskiller eller ledningsnett, kan man spare både penger  og arbeid.

Scroll to Top