Renseløsninger

Man skiller gjerne mellom renseanlegg for samlet avløpsvann, grå- og svartvann, og rene gråvannsrenseanlegg ved kildeseparering, hvor svartvann går til for eksempel et biologisk  toalett, fordrenningstoalett eller tett tank.

I noen kommuner kan man ut fra Lokal forskrift bare benytte renseanlegg for gråvann på hytter.

Årsaken ligger gjerne  i problematikken med å tilføre næring til biologien i renseanlegget når det ikke er noen på hytta som tilfører nytt avløpsvann til biologien i renseanlegget.

I et infiltrasjonsanlegg tilføres det vann naturlig fra nedbør som bidrar til at biologien holdes i live.

I et biofilter kan man resirkulere vann slik at biologien får nødvendig tilførsel.

Det er minirenseanlegg på markedet som har løsninger for å tilføre biologien nødvendig næring.

Scroll to Top